Antiques / Metalwork, enamels

 

Small Komai box with dragon

Iron; gold nunomezogan
Japan, Kyoto, circa 1900
Size 8 х 5.8 х 2.6 cm
Komai Otojiro