Antiques / Metalwork, enamels

 

Iron gold nunomezogan censer

Iron, gold, silver, shakudo
Japan, circa 1880
Height 18.5 см