Antiques / Metalwork, enamels

 

Small Komai vase

Iron; gold nunomezogan
Japan, Kyoto, circa 1900
Height 10.5 см
By Komai Otojiro